Make your own free website on Tripod.com

World Sport Chanbara Championship, Japan 2008

 

  On Sunday 23rd of November 2008 the 34th World Championship in Sports Chanbara took place in Sports hall of Yokohama City Gymnasium. Team from Serbia also participated on this championship, with four competitors: Ivica Zdravkovic (also refereed in final matches), Milos Zec, Adrijana Barsi, Igor Kesic. There were 29 countries from all continents, with near 700 competitors on 22 fight areas. The most successful were Japan, Italy, France, Russia and Egypt.

            Serbian team placed 5-8th place in Kihon Dosa team discipline. Special success was made by Adrijana Barsi, reaching 5th place in Kihon Dosa among Kyu grades, because male and female competitors competed together. There were 40, 50 or even 80 competitors in each category/discipline. Ivica Zdravkovic reached 5th place in Dan grades Kihon Dosa division, and Igor Kesic and Milos Zec entered among 8 best Kyu-grade competitors in Nito discipline.

            Founder of Sport Chanbara movement master Tanabe made exceptional welcoming and farewell parties for all competitors, with co-operation of his assistants from All-Japan Sport Chanbara Association. As usually, the most hospitable were Hosokawa sensei, Yamanaka sensei, Tabuchi sensei...

            After the end of the competition, team from Serbia visited Tokyo and Kodokan Judo Institute, Aikikai Honbu Dojo, Nippon Budo Kan and the Emperor's Palace. Team members give thanks to main sponsors, Telenor and Serbian Railways, as well as to other organizations and individuals who had helped bringing Serbian flag to World championship in Japan.

U nedelju 23. novembra 2008. godine u hali Yokohama Siti Gimnazije odrzano je 34. Svetsko Sport Chanbara prvenstvo. Na ovom prvenstvu ucestvovao je i tim iz Srbije, sa cetiri takmicara: Ivica Zdravkovic (takodje i sudio finalne borbe), Milos Zec, Adrijana Barsi, Igor Kesic. Za takmicenje je prijavljeno 29 zemalja sa svih kontinenata, a nastupilo je oko 700 takmicara, na cak 22 borilista.. Najuspesniji su bili Japan, Italija, Francuska, Rusija i Egipat.

            Srpski tim se plasirao od 5-8 mesta u disciplini Kihon Dosa. Poseban uspeh napravila je Adrijana Barsi, osvajanjem 5. mesta u Kihon Dosi medju Kyu rangovima, jer su muski i zenski takmicari nastupali zajedno. U svakoj kategoriji bilo je po 40, 50 ili cak 80 takmicara. Ivica Zdravkovic je stigao do 5. mesta u Kihon Dosi u kategoriji Dan rangova, a Igor Kesic i Milos Zec su usli medju 8 najboljih Kyu rang-takmicara u disciplini Nito.

            Osnivac Sport Chanbara pokreta majstor Tanabe priredio je sjajan docek i oprostajnu veceru za sve takmicare, u suorganizaciji sa svojim saradnicima iz Svejapanske Sport Chanbara Asocijacije. Kao i obicno, najgostoljubiviji bili su Hosokawa sensei, Yamanaka sensei, Tabuchi sensei...

            Po zavrsetku takmicenja, tim iz Srbije obisao je Tokio i posetio Kodokan Judo Institut, Aikikai Honbu Dojo, Nipon Budo Kan i carsku palatu. Clanovi tima se zahvaljuju glavnim sponzorima, Telenoru i Zeleznici Srbije, kao i drugim oranizacijama i pojedincima koji su pomogli da se srpska zastava pojavi na prvenstvu sveta u Japanu.

 


End of Page